حقوق

پرسش و پاسخ های حقوق مدنی

پرسش و پاسخ های حقوق مدنی (8)

آیا می توان کل اموال را فقط برای یک نفر وصیت کرد؟ - 5.0 out of 5 based on 2 votes
آیا می توان کل اموال را فقط برای یک نفر وصیت کرد؟  مستند به ماده 843  قانون مدنی تنها ثلث اموال را می توان وصیت کرد و زیاده بر ثلث را به شرطی می توان وصیت کرد که  وراث اذن دهند، و الا زیاده بر ثلث آن وصیت غیر نافذ است . البته پس از مرگ هم وراث می توانند آن زیاده را تنفیذ کنند.
چهارشنبه, 22 دی 1395 ساعت 16:38

با پولی که پیدا کرده ایم چکار کنیم؟

با پولی که پیدا کرده ایم چکار کنیم؟ - 5.0 out of 5 based on 1 vote
با پولی که پیدا کرده ایم چکار کنیم؟ مستند به ماده 162 قانون مدنی اگر کسی مالی پیدا کند که قیمت آن کم تر از یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره باشد می تواند آن را تملک کند و الا طبق ماده 163 همان قانون باید یک سال تعریف کند. اما این ماده یک حکم عام است و اگر مقررات خاصی در این مورد باشد باید طبق آن عمل کرد ( مثلا پول پیدا شده در هواپیما را عموما باید به مسئولین همان مجموعه داد ) پس مکان و مبلغ مال پیدا شده مهم است. در عموم مواقع رویه آن است که به نزدیک ترین پایگاه پلیس تحویل دهید و رسید آن را دریافت کنید.
آیا ثبت ازدواج موقت ( صیغه ) الزامی است؟ - 5.0 out of 5 based on 2 votes
آیا ثبت ازدواج موقت ( صیغه ) الزامی است؟ طبق ماده 21 قانون حمایت خانواده ( مصوب 1/12/1391)ثبت نکاح موقت در موارد زیر الزامی است :1-  باردار شدن زوجه 2- توافق طرفین 3- شرط ضمن عقد. ماده مذکور نکاح موقت را تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی دانسته است. لذا پیشنهاد می شود، حتما ثبت را انجام دهید و شروط ضمن عقد هم به صراحت در آن قید نمائید.
آیا رای دادگاه مبنی بر عدم تمکین زن، به مرد اجازه ازدواج مجدد را می دهد؟ - 5.0 out of 5 based on 4 votes
آیا رای دادگاه مبنی بر عدم تمکین زن، به مرد اجازه ازدواج مجدد را می دهد؟ مستند به بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده 53 ، عدم تمکین زن یکی از موارد درخواست مرد برای ازدواج مجدد است، اما با عنایت به قانون حمایت خانواده مصوب 91 و مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 53 و مقررات مرتبط، صدور حکم عدم تمکین به تنهایی جواز ازدواج مجدد نیست و مرد باید به دادگاه مراجعه و تقاضانامه ای را به پیوست حکم عدم تمکین و ادله مثبته دیگر در این خصوص تقدیم دادگاه کند.  تصمیم گیری نهایی با توجه به مواد مذکور طبق شرایط لازمه با دادگاه است.
آیا فرزندان از مادر به تساوی ارث می برند؟ - 5.0 out of 5 based on 4 votes
آیا فرزندان از مادر به تساوی ارث می برند؟   طبق نص ماده 907 قانون مدنی اگر فرزندان همه پسر باشند بالسویه بین آنها تقسیم می شود. و اگر همه دختر باشند  مثل مورد قبل بالسویه ارث می برند. اما اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آن ها پسر و بعضی دختر، در این صورت پسر دو برابر دختر ارث می برد.
آیا می توان اختیار تعیین مهریه را به زن داد؟ - 5.0 out of 5 based on 1 vote
آیا می توان اختیار تعیین مهریه را به زن داد؟   بله می توان این اختیار را به ثالث داد، اما مستند به ماده 1090 قانون مدنی اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود، زن نمی تواند بیشتر از مهر المثل معین نماید مقنن در ماده 1091 قانون مدنی بیان می دارد: براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگی و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.
حکم معامله با جهت نامشروع چیست؟ - 5.0 out of 5 based on 1 vote
حکم معامله با جهت نامشروع چیست؟ مستند به بند 4 ماده 190 قانون مدنیاگر جهت معامله نامشروع باشد، آن معامله باطل استاما این امکان وجود دارد که جهت معامله در قرارداد ذکر نشود، به عبارتی ذکر جهت معامله در قرارداد الزامی ندارد. اما اگر تصریح شد حتما باید مشروع باشد
آیا می توان کسی را از ارث محروم کرد؟ - 5.0 out of 5 based on 3 votes
عنوان سوال :  آیا می توان کسی را از ارث محروم کرد؟   پاسخ : قواعد مربوط به ارث جزو قواعد آمره محسوب می شوند، لذا نمی توان خلاف آن قوانین عمل کرد و کسی را از ارث محروم کرد. البته در صورتی که شخصی چنین وصیتی کرده باشد وراث می توانند به نسبت سهم خود آن وصیت را تنفید کنند   کد کارشناس پاسخ دهنده : 54 شماره سوال :  951001 تاریخ پاسخ  :  1395/05/30
ارسال پرسش جدید

- افراد خبره پاسخ سوال شما را می دهند تا بدلیل نداشتن علم و اطلاع کافی از قانون حقوقتان پایمال نشود.
- قبل از ارسال سوال جدید حتما آن را جستجو کنید

      

All rights reserved 2017 ©  Mortezashokrizadeh

IRAN , TEHRAN 3:30  |  Legal base,  Islamic Republic of Iran

ایران ، تهران |  هرگونه کپی برداری  تنها با ذکر منبع و  لینک به این سایت مجاز است

Please publish modules in offcanvas position.